ศิลปะ

ศิลปะการวาดภาพ

         ศิลปะการวาดภาพ หมายถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยหรือเรื่องราวต่างๆให้ผู้คนรับรู้ในเรื่องที่เราวาด และการเลียนแบบภาพวาดหรือการจินตนาการภาพวาดออกมาว่าจะวาดรูปไหนออกมาในลักษณะใด

         ภาพวาดที่จะสวยได้นั้นไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วจะวาดภาพสวยได้เลย เราต้องศึกษาและเรียนรู้ ฝึกฝนบ่อยๆผลงานถึงจะออกมาดีและสวยงามได้ หลายคนอาจคิดว่าการวาดภาพนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่ไม่ใช่เลย การที่จะวาดภาพแต่ละภาพออกมานั้นจะต้องถ่ายทอดอารมมณ์ให้ออกมาเป็นลวดลาย และจะต้องมีความหมายสื่อให้ผู้คนได้รับรู้ว่าภาพนั้นหมายถึงอะไร

            

         บางภาพที่วาดออกมาตามจินตนาการ ก็สามารถตีความหมายออกมาคล้องจองกับภาพได้ หรือบางทีวาดออกมาแล้วไม่รู้ความหมายเพราะวาดตามจินตนาการ ตามความคิดสร้างสรรค์แต่ภาพนั้นสวยงาม ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาเรียกว่า “ศิลปะ”