D.I.Y คหกรรม

งานช่าง งานประดิษฐ์

งานช่าง การนำความรู้พื้นฐานของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการทำงาน ตลอดจนกระบวนการทางเทคโนโลยี ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง และผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้  เพ

Read more
ถักโครเชต์
D.I.Y

ถักโครเชต์ งานฝีมือ DIY งานอดิเรก ก็กลายเป็น อาชีพเสริมได้

งานฝีมือ เป็นงานที่เกิดจากทักษะ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ประดิษฐ์ คิดค้น และลงมือทำ ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ และความประณีตในผลงานที่น้อยคนนักจะทำได้ จากงานฝีมือที่ทำกันอยู่หากนำมาต่อยอดก็สามารถสร้างราย

Read more
ดอกไม้แห้ง
D.I.Y

วิธีการทำ ดอกไม้แห้ง น่ารักๆ ยืดอายุให้ดอกไม้ในอีกรูปแบบหนึ่ง

หากอยากยืดอายุให้ดอกไม้สวยๆ มีอายุอยู่ได้นานๆ แนะนำให้นำมาทำเป็น ‘ดอกไม้แห้ง’ ค่ะ วิธีการไม่ยุ่งยาก สามารถทำได้ง่ายๆ เลย นอกจากจะยืดอายุดอกไม้ให้อยู่ได้นานแล้ว จะนำไปทำเป็นของขวัญให้คนรัก คนสำคัญ ก็ได

Read more
D.I.Y

8 อาชีพเสริมงานฝีมือ งานทำที่บ้าน สร้างรายได้หลักหมื่น

อาชีพเสริมงานฝีมือ งานทำที่บ้าน สร้างรายได้ดี แม้ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีทันสมัย งานที่เคยใช้ฝีมือหลายประเภทถูกโอนให้เครื่องจักรทำงานแทน และได้ผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างรวดเร็ว แต่ในที่สุดแล้วก็มีคนอีกกลุ่มให

Read more