วัฒนธรรมไทย

เทียนหอม

         เทียนหอม  เป็นงานที่จัดทำขึ้นมาเอง เป็นรายได้เสริมอย่างหนึ่งที่ลูกค้าให้ความสนใจ เทียนหอมสามารถทำได้หลายรูปแบบแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนว่าจะทำให้เป็นรูปแบบไหน เช่น ทำให้เป็นรูปดอกไม้ เป็นต้น

เทียนหอม

วัสดุอุปกรณ์ในการทำเทียนหอม ได้แก่

วัตถุดิบ

1.พาราฟิน

2.ไมโครแวกซ์

3.ไส้เทียน

4. น้ำมันหอม

5.Stearic Acid

6.สีทำเทียน

7.Polyester Esterin

https://cambridgedisplay.info

อุปกรณ์

1.หม้อสแตนเลสไว้ละลายเทียน

2.แม่พิมพ์เทียนรูปต่างๆ

3.เหล็กแหลมสำหรับปักใส้เทียน

4.ทัพพี