เกี่ยวกับ

             งานฝีมือ งานคหกรรมต่างๆ งานศิลปะ  เป็นงานที่ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเราจึงมีวิธีการทำ หรือข้อแนะนำที่ดี สามารถที่จะทำให้เข้าใจในรายละเอียดงานที่จะทำขึ้น และรู้ความหมายงานนั้นๆว่าทำขึ้นมาเพื่อเป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทย