วัฒนธรรมไทย

“วีระ” ออกโรงโต้ไม่รวม วธ.-ท่องเที่ยว

ยันวัฒนธรรมภารกิจใหญ่แต่บูรณาการได้ ขอคุย “วีระศักดิ์” อีกรอบ

กรณีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางปฏิรูปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีแนวทางที่จะควบรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และแยกงานด้านกีฬาออกไปอีกส่วนนั้น เมื่อวันที่ 19 พ.ย. นายวีระโรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า เคยมีการพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการมาบ้างแล้ว แต่โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วย อีกทั้งได้นำประเด็นดังกล่าวมาหารือเป็นการภายในของ วธ. ซึ่งเห็นตรงกันว่า วธ. มีภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง ซึ่งในรัฐบาลชุดนี้ได้มอบนโยบายให้บูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

โดยงานด้านการท่องเที่ยวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานวัฒนธรรมที่เน้นในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยสามารถทำงานบูรณาการทำงานกันได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการสถาปนา วธ. เห็นได้ว่า การบริหารงานมีความก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ มีการขยายขอบเขตภารกิจงานกว้างขวางมากขึ้น มีผลงานเป็นรูปธรรม โดยงานแต่ละด้านมีแผนปฏิบัติการ แผนแม่บทการดำเนินงานที่ชัดเจน และเสนอเข้าที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณา และรับทราบทุกครั้ง

“ไม่มีความจำเป็นต้องควบรวมงานของ วธ. กับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และไม่ใช่ทำได้ง่ายๆ ต้องคิดถึงข้อดีข้อเสียรอบด้าน ซึ่งงานวัฒนธรรมมีเนื้องานชัดเจน การทำงานก็ไม่มีปัญหาอะไร แม้อยู่คนละกระทรวงก็สามารถทำงานร่วมกันได้ จากนี้คงจะต้องหารือเพื่อสร้างความเข้าใจกับนายวีระศักดิ์ อีกครั้ง เพราะอีกไม่กี่เดือนก็จะต้องมีการเลือกตั้งแล้ว ควรเร่งขับเคลื่อนภารกิจอีกหลายประการเพื่อทำงานส่งต่อให้รัฐบาลชุดต่อไปมากกว่าจัดทำโครงสร้างใหม่” นายวีระกล่าว

คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อดีต รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ถ้ามองเฉพาะงานการท่องเที่ยว น่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานวัฒนธรรมเท่านั้น จึงต้องมองให้ออกว่าจะเอามารวมกันเพราะอะไร เพราะเมื่อรวมกันแล้ว อาจจะทำให้งานเดินช้าและตกต่ำลงได้.