รูปแบบของลายไทย
วัฒนธรรมไทย ศิลปะ

รูปแบบของลายไทย

รูปแบบของลายไทย
ภาพหรือลวดลายในงานศิลปะไทยนั้นเป็นภาพที่เกิดจากจินตนาการของช่างหรือศิลปินที่มีอยู่เป็นจำนวนมากหลายรูปแบบด้วยกัน แต่ในรูปแบบต่าง ๆ เหล่านั้นก็มีภาพที่จัดว่าเป็นภาพหลัก ซึ่งมีดังนี้ คือ

รูปแบบของลายไทย
1. ภาพพระ
ภาพพระ หมายถึง บุรุษทั้งมนุษย์และเทวดา มีลักษณะสูงโปร่ง สุภาพอ่อนโยน อาจจะเป็นภาพของพระราม พระลักษณ์หรือพระเวสสันดร ก็ได้แล้วแต่การนำไปใช้และการปรับปรุงแก้ไข ภาพพระมีทั้งตัวนายชั้นสูงและตัวรอง ซึ่งจะแสดงความแตกต่างของแต่ละตัวด้วยเครื่องประดับ หรือการดูจากสี เช่น พระรามสีเขียว พระลักษณ์สีทอง ท้าวทศรถสีขาว เป็นต้น


2. ภาพนาง
ภาพนาง ได้แก่ นางเอก และตัวนางทั้งหลาย ที่มีฐานะที่แตกต่างกันโดยสามารถสังเกตได้จากเครื่องประดับเช่นเดียวกับตัวพระ

รูปแบบของลายไทย
3. ภาพยักษ์
ภาพยักษ์ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว จะมีใบหน้าที่โกรธเกรี้ยว ปากยื่น เขี้ยวยาว ตาถลน เป็นต้น

รูปแบบของลายไทย
4. ภาพลิง
ใบหน้าของลิงมี 2 ลักษณะ คือ ลิงอ้าปากและลิงหุบปาก พบได้มากในเรื่องรามเกียรติ์