วัฒนธรรม วัฒนธรรมไทย

ประเพณีปอยส่างลอง

‘‘ปอยส่างลอง” คือ งานบวชลูกแก้วเป็นสามเณรในพุทธศาสนาของขาวไทยใหญ่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท้องถิ่นอำเภอเมือง อำเภอชุนยวม และอำเภอปาย

          ชาวไทยใหญ่มีความเชื่อกันมานานแล้วว่าผู้ที่ได้จัดงาน ‘‘ปอยส่างลอง” คือ บรรพชาสามเณรหรือได้อุปสมบทพระภิกษุไว้ในพระศาสนาจะได้บุญกุศลอานิสงส์มากล้น ช่วงระยะเวลาในการจัดงานจะนิยมจัดในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม

วิธีการจัดงานบวชสามเณรของชาวไทยใหญ่นั้น มีวิธีการบวช 2 วิธี คือ
แบบ ‘‘ข่ามดิบ” เป็นวิธีการง่ายๆ ประหยัดไม่ต้องใช้เวลาในการเตรียมงาน และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากวิธีการคือเมื่อตกลงว่าจะนำเด็กมาบรรชาเป็นสามเณร พ่อแม่ก็จะโกนหัวเด็กหรือนำเด็กไปโกนผมที่วัด นุ่งขาว ห่มขาว เตรียมเครื่องไทยทาน อัฏฐบริขารที่จำเป็นต้องใช้ไปทำพิธีขอบรรพชาที่วัดเป็นอันเสร็จพิธี
แบบ‘‘ส่างลอง” เป็นวิธีการเตรียมงานกันนาน ค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลา 3-5 วัน มีการเชิญผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีขั้นตอนมากมาย คือหลังจากเตรียมงานแล้ว นำเด็กโกนหัวแต่งตัวเป็น ‘‘ส่างลอง” หรือลูกแก้วแห่ไปขอขมาที่ต่างๆ แห่เครื่องไทยทานจากบ้านไปสู้วัด แห่ส่างลองจากบ้านไปทำพิธีขอบรรพชาที่วัดและมีการเฉลิมฉลองที่วัดหรือที่บ้าน