คหกรรม

งานคหกรรมต่างๆ

             งานคหกรรม คือ งานที่เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย งานในชีวิตประจำวัน งานที่ก่อให้เกิดเป็นรายได้ อย่างเช่น งานเย็บปักถักร้อย การตกแต่งอาหาร คหกรรมก็คือ งานเขียน งานปั้น งานแกะสลัก งานจักสานต่างๆ เป็นต้น 

 งานคหกรรมสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายด้าน เช่น

1.งานประดิษฐ์

คหกรรม

คือ งานที่เราประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเอง ตามความคิดสร้างสรรค์ งานที่นำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปรง อย่างเช่น ไม้ไอติม เราสามารถนำประดิษฐ์เป็นกล่องดินสอ ที่แขวนต่างหู ชั้นวางของเล่น เป็นต้น

2.ตัดเย็บ

คหกรรม

คือ งานที่ตัดเย็บเสื้อผ้าในรูปแบบต่างๆตามที่ต้องการ หลังจากที่เราออกแบบชุดได้แล้วเราก็จะมีขั้นตอนในการตัดเย็บเสื้อผ้านั้นออกมาให้เป็นไปตามที่เราออกแบบไว้ได้อย่างสวยงาม

3.อาหาร

คหกรรม

คือ อาหารที่อุปโภคบริโภคกันแต่จะเป็นการตกแต่งสีสันให้สวยงามให้น่ารับประทานมากขึ้น เช่นอาหารที่ใช้ในงานต่างๆก็จะมีการตกแต่งเมนูอาหารนั้นๆให้สวยงามตามคอนเซ็ปต์งานที่จัดขึ้น เป็นต้น

4.งานใบตอง

คหกรรม

คือ งานนี้เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ที่เราใช้ในพิธีต่างๆ ในการประดิษฐ์งานใบตองต้องมีความประณีตประนอมในการทำเพื่อคุณภาพและความสวยงาม